Cho Thuê Phòng Học

Showing 1–16 of 21 results

19/10/2022 1468 lượt xem

Địa chỉ: Quận 8, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ

19/10/2022 5507 lượt xem

Địa chỉ: Quận 4, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ

19/10/2022 2491 lượt xem

Địa chỉ: 93 đường số 40 Khu Tân Quy, Phường Tân Phong, Quận 7

Điện thoại: 0932045188

Giá: Liên hệ

19/10/2022 1627 lượt xem

Địa chỉ: Quận 2, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ

19/10/2022 6808 lượt xem

Địa chỉ: 45 Trần Quý Cáp, Quận Bình Thạnh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ

19/10/2022 2169 lượt xem

Địa chỉ: Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 12.000 - 22.000 Vnđ

19/10/2022 1651 lượt xem

Địa chỉ: Quận 6, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ

17/09/2022 4982 lượt xem

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê số điện thoại tại đây

Giá: 90.000 - 120.000

03/09/2022 1884 lượt xem

Địa chỉ: 175 Nguyễn Hiện Thuật, Quận 3, HCM

Điện thoại: 035 296 4512

Giá: 120.000/giờ

29/06/2022 1665 lượt xem

Địa chỉ: 175/35 Nguyễn Thiện Thuật, P1, Quận 3

Điện thoại: xxxxxxx

Giá: 65.000 - 120.000/giờ

25/06/2022 1654 lượt xem

Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 78m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000

25/06/2022 3915 lượt xem

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Điện thoại: 60m2

Giá: 90.000 - 120.000

25/06/2022 6246 lượt xem

Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: Cho thuê phòng học Long Biên Hà Nội

Giá: 90.000 - 120.000

25/06/2022 2455 lượt xem

Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 60m2

Giá: 90.000 - 120.000

25/06/2022 1986 lượt xem

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Vĩnh Phước, Nha Trang

Điện thoại: 0934101188

Giá: 90.000 - 120.000

25/06/2022 6432 lượt xem

Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 78m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000