Phòng học Quận 3

Phòng học Quận 3

Thuê phòng học quận 3 hồ chí minh và Phòng học của chúng tôi cho thuê nằm trên trục đường chính của Quận 3

Địa chỉ: 175 Nguyễn Hiện Thuật, Quận 3, HCM

Điện thoại: 035 296 4512

Giá: 120.000/giờ