BĐS Cho Thuê

Showing 1–16 of 27 results

19/10/2022 1480 lượt xem

Địa chỉ: Quận 8, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ

19/10/2022 5526 lượt xem

Địa chỉ: Quận 4, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ

19/10/2022 2545 lượt xem

Địa chỉ: 93 đường số 40 Khu Tân Quy, Phường Tân Phong, Quận 7

Điện thoại: 0932045188

Giá: Liên hệ

19/10/2022 1652 lượt xem

Địa chỉ: Quận 2, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ

19/10/2022 6836 lượt xem

Địa chỉ: 45 Trần Quý Cáp, Quận Bình Thạnh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ

19/10/2022 2187 lượt xem

Địa chỉ: Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 12.000 - 22.000 Vnđ

19/10/2022 1683 lượt xem

Địa chỉ: Quận 6, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ

02/10/2022 3376 lượt xem

Địa chỉ: Số 3 Phạm Văn Đồng, Thành Phố Nha Trang

Điện thoại: 0899990781

Giá: 800.000 Vnđ/ Đêm/ngày

17/09/2022 5007 lượt xem

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê số điện thoại tại đây

Giá: 90.000 - 120.000

03/09/2022 1911 lượt xem

Địa chỉ: 175 Nguyễn Hiện Thuật, Quận 3, HCM

Điện thoại: 035 296 4512

Giá: 120.000/giờ

12/08/2022 5834 lượt xem

Địa chỉ: Số 3 Phạm Văn Đồng, Nha Trang

Điện thoại: 0899990781

Giá: 200.000 Vnđ/ Đêm/ngày

12/08/2022 1686 lượt xem

Địa chỉ: Số 5 Phạm Văn Đồng, Nha Trang

Điện thoại: 0899990781

Giá: 800.000 Vnđ/ Đêm/ngày

12/08/2022 5936 lượt xem

Địa chỉ: Số 3 Phạm Văn Đồng, Nha Trang

Điện thoại: 0899990781

Giá: 800.000 Vnđ/ Đêm/ngày

12/08/2022 5945 lượt xem

Địa chỉ: Số 3 Phạm Văn Đồng, Nha Trang

Điện thoại: 0899990781

Giá: 800.000 Vnđ/ Đêm/ngày

12/08/2022 3154 lượt xem

Địa chỉ: Số 3 Phạm Văn Đồng, Nha Trang

Điện thoại: 0899990781

Giá: 800.000 Vnđ Đêm/Ngày

29/06/2022 1704 lượt xem

Địa chỉ: 175/35 Nguyễn Thiện Thuật, P1, Quận 3

Điện thoại: xxxxxxx

Giá: 65.000 - 120.000/giờ