BĐS Cho Thuê

Showing 7–12 of 25 results

25/06/2022 848 lượt xem

Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 60m2

Giá: 90.000 - 120.000

25/06/2022 929 lượt xem

Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 78m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000

18/06/2022 511 lượt xem

Địa chỉ: Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 38m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000

25/06/2022 391 lượt xem

Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 78m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000

18/06/2022 169 lượt xem

Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 60m2

Giá: 90.000

18/06/2022 239 lượt xem

Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 78m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000