Phòng học quận 7 cho thuê theo giờ, theo tháng

Phòng học quận 7 cho thuê theo giờ, theo tháng

Phòng học quận 7 sẽ nói sơ qua về quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh trước đây là một quận phát triển khá chậm so với các quận khác của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay quận 7 đã và đang được chú trọng phát triển rất rõ rệt về mọi mặt trong đời sống xã hội từ kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục, đặc biệt là phát triển nguồn lực về giáo dục.

Địa chỉ: 93 đường số 40 Khu Tân Quy, Phường Tân Phong, Quận 7

Điện thoại: 0932045188

Giá: Liên hệ