Phòng hội thảo cho thuê

  • show blocks helper
  • Phòng hội thảo cho thuê

    Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

    Điện thoại: 78m2 - 145m2

    Giá: 90.000 - 120.000