Phòng hội thảo cho thuê

Phòng hội thảo cho thuê

Từ khóa:

Một buổi hội thảo được thành công có thể là điểm khởi đầu tốt đẹp cho mọi sự hợp tác về sau trong tương lai. Mang lại nhiều thành công cơ hội để được hợp tác với các doanh nghiệp lớn. Có thể nói 1 chương trình hội thảo  chất lượng và đem lại hiệu quả cao còn phụ thuộc vào 2 yếu tố: yếu tố chủ quan và yếu tổ khách quan.

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 78m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000