Cho Thuê Phòng Học

Showing 7–12 of 14 results

18/06/2022 511 lượt xem

Địa chỉ: Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 38m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000

25/06/2022 391 lượt xem

Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 78m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000

18/06/2022 169 lượt xem

Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 60m2

Giá: 90.000

18/06/2022 239 lượt xem

Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 78m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000

03/09/2022 542 lượt xem

Địa chỉ: 175 Nguyễn Hiện Thuật, Quận 3, HCM

Điện thoại: 035 296 4512

Giá: 120.000/giờ

17/09/2022 159 lượt xem

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê số điện thoại tại đây

Giá: 90.000 - 120.000