Cho Thuê Phòng Học

Showing 7–12 of 21 results

19/10/2022 480 lượt xem

Địa chỉ: Quận 2, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ

25/06/2022 3253 lượt xem

Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 78m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000

19/10/2022 482 lượt xem

Địa chỉ: Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 12.000 - 22.000 Vnđ

18/06/2022 1215 lượt xem

Địa chỉ: Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 38m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000

25/06/2022 859 lượt xem

Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 78m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000

18/06/2022 2387 lượt xem

Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ