Cho thuê phòng hội thảo nhóm

  • show blocks helper
  • Cho thuê phòng hội thảo nhóm

    Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Việt Nam

    Điện thoại: 78m2 - 145m2

    Giá: 90.000 - 120.000