Chính sách về Cookie lâm hoàng vn

Chính sách về Cookie lâm hoàng vn

Lâm Hoàng & Company cùng các công ty con và các đơn vị thành viên (gọi chung là “Lâm Hoàng” hoặc “chúng tôi”) hiểu rằng quyền riêng tư của bạn rất quan trọng và cam kết minh bạch về công nghệ sử dụng. Chính sách về Cookie này giải thích cách thức và lý do tại sao cookie, web beacon, pixel, clear gifs và các công nghệ theo dõi khác (gọi chung là “Cookie và các Công nghệ Theo dõi Khác”) có thể được lưu trữ trên và truy cập từ thiết bị của bạn khi bạn sử dụng hoặc truy cập bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào có dẫn liên kết đến Chính sách này (gọi chung là “các Trang web”). Nên đọc Chính sách Cookie này cùng với Chính sách về Quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Cookie và các Công nghệ Theo dõi Khác là gì?

Cookie là một tập tin văn bản nhỏ có thể được lưu trữ và truy cập từ thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào một trong các trang Web của chúng tôi, ở mức độ bạn đồng ý. Các công nghệ theo dõi khác hoạt động tương tự như cookie và tạo các tập tin dữ liệu nhỏ lưu trữ trên thiết bị của bạn hoặc giám sát hoạt động trang web của bạn để cho phép chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng các Trang web của chúng tôi. Điều này cho phép các Trang web của chúng tôi nhận diện thiết bị của bạn trong số các thiết bị của những người dùng khác trên các Trang web đó. Thông tin được cung cấp dưới đây về cookie cũng áp dụng cho các công nghệ theo dõi khác. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại www.allaboutcookies.org và www.llamhoang.vn

Các Trang web của chúng tôi sử dụng Cookie và các Công nghệ Theo dõi Khác như thế nào?

Lâm Hoàng sử dụng Cookie và các Công nghệ Theo dõi Khác để nhận diện bạn và những mối quan tâm của bạn, nhằm ghi nhớ những ưu tiên và theo dõi việc bạn sử dụng các Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng Cookie và các Công nghệ Theo dõi Khác để kiểm soát quyền truy cập vào một số nội dung nhất định trên các Trang web của chúng tôi, để bảo vệ các Trang web và để xử lý bất cứ yêu cầu nào của bạn đối với chúng tôi.

Để quản lý các Trang web của chúng tôi và để phục vụ mục đích nghiên cứu, Lâm Hoàng cũng đã ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích dữ liệu thống kê về cách sử dụng và khối lượng thông tin từ người dùng các Trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này sử dụng các Cookie liên tục để giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng, quản lý nội dung Trang web và phân tích cách người dùng điều hướng và sử dụng các Trang web.

Cookie của Bên thứ nhất và Bên thứ ba

“Cookie của Bên thứ nhất” là các cookie thuộc về Lâm Hoàng và do Lâm Hoàng đặt vào thiết bị của bạn. “Cookie của Bên thứ ba” là các cookie mà một bên khác đặt trên thiết bị của bạn thông qua Trang web của chúng tôi. Lâm Hoàng có thể ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để gửi e-mail cho những người dùng đã cung cấp thông tin liên lạc của mình cho chúng tôi. Để giúp đánh giá và nâng cao hiệu quả của việc liên lạc bằng email và/hoặc để xác định liệu các người dùng đã mở tin nhắn chưa và có nhấp vào các liên kết không, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể đặt Cookie vào các thiết bị của những người dùng này.

Để biết thêm thông tin về cách các công ty này thu thập và sử dụng thông tin thay mặt chúng tôi, vui lòng tham khảo các chính sách bảo mật của chúng tôi dưới đây.

Tùy thuộc vào Trang web, chúng tôi sử dụng các loại cookie sau đây:

Cookie liên tục. Chúng tôi sử dụng Cookie liên tục để cải thiện trải nghiệm sử dụng Trang web của bạn. Điều này bao gồm việc ghi lại sự chấp thuận của bạn đối với Chính sách về Cookie để xóa thông báo cookie xuất hiện lần đầu tiên khi bạn sử dụng các Trang web.

Cookie phiên. Cookie phiên mang tính tạm thời và sẽ được xóa khỏi máy của bạn khi trình duyệt web đóng. Chúng tôi sử dụng cookie phiên để giúp theo dõi việc sử dụng Internet như mô tả ở trên.

Bạn có thể từ chối chấp thuận Cookie của trình duyệt bằng cách kích hoạt cài đặt thích hợp trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cài đặt này, bạn có thể không truy cập được vào một số phần nhất định của các Trang web. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối Cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ kích hoạt Cookie khi bạn điều hướng trình duyệt đến các Trang web của chúng tôi.

Dữ liệu được thu thập bởi các Trang web và/hoặc thông qua Cookie có thể được đặt vào máy tính của bạn sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết để thực hiện các mục đích đã đề cập ở trên. Trong mọi trường hợp, thông tin đó sẽ không được lưu giữ lâu hơn một năm.

Cookie của chúng tôi được sử dụng cho các mục đích sau:

Loại Cookie Mục đích
Tối cần thiết/ Kỹ thuật Các Cookie này cần thiết để cho phép chúng tôi vận hành các Trang web để bạn có thể truy cập theo yêu cầu của mình. Ví dụ, các Cookie này cho phép chúng tôi nhận ra rằng bạn đã tạo một tài khoản và đăng nhập vào tài khoản đó để truy cập vào nội dung Trang web. Chúng cũng bao gồm các Cookie cho phép chúng tôi ghi nhớ những hoạt động trước đây của bạn trong cùng phiên duyệt web và bảo vệ các Trang web của chúng tôi.
Phân tích / Hiệu quả Những cookie này được chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng nhằm phân tích cách thức các Trang web được sử dụng và hiệu quả hoạt động của Trang web. Ví dụ: Cookie theo dõi những trang nào được truy cập nhiều nhất và vị trí người truy cập. Nếu bạn đăng ký một bản tin qua thư hoặc đăng ký với Trang web, các Cookie này có thể tương quan với bạn. Các Cookie này bao gồm, ví dụ như, các cookie của Google Analytics.
Tính năng Các Cookie này cho phép chúng tôi vận hành các trang web theo các lựa chọn của bạn. Các Cookie này cho phép chúng tôi “ghi nhớ” bạn giữa các lần truy cập. Ví dụ: chúng tôi sẽ nhận ra tên người dùng của bạn và ghi nhớ cách bạn đã tùy chỉnh các Trang web và các dịch vụ, như cách điều chỉnh kích thước văn bản, phông chữ, ngôn ngữ cùng các phần khác có thể thay đổi được của trang web, và cung cấp cho bạn các tuỳ chỉnh tương tự trong những lần truy cập trong tương lai.
Quảng cáo của Bên thứ ba Các Cookie này thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên các trang web này và các trang web khác để đưa ra các quảng cáo nhắm mục tiêu phù hợp với bạn. Chúng tôi cũng có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi sử dụng Cookie trên các Trang web với các mục đích tương tự như được đề cập ở trên, bao gồm thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tạo ra các Cookie này, như Adobe, Google, LinkedIn, và Facebook, có chính sách bảo mật riêng của họ và có thể sử dụng cookie của họ để quảng cáo nhắm mục tiêu tới bạn trên các trang web khác, dựa trên truy cập của bạn vào các Trang web của chúng tôi.
Làm cách nào để từ chối hoặc rút lại chấp thuận của tôi về việc sử dụng Cookie?

Nếu bạn không muốn các Cookie được đặt vào thiết bị của mình, bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt Internet để từ chối cài đặt của tất cả hoặc một số Cookie và cảnh báo bạn khi Cookie được đặt vào thiết bị của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện quy trình này, vui lòng tham khảo phần ‘trợ giúp’ / ‘công cụ’ hoặc ‘chỉnh sửa’ trên trình duyệt của bạn hoặc xem tại www.allaboutcookies.org. Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt để chặn tất cả Cookie (bao gồm cả các Cookie với mục đích tối cần thiết) thì bạn có thể không truy cập được hoặc không sử dụng được tất cả hoặc một số hoặc các tính năng của Trang web của chúng tôi.

Nếu bạn muốn xóa các Cookie đã được lưu trữ trước đây, bạn có thể xóa thủ công các Cookie bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn các Trang web cài thêm các Cookie trên thiết bị của bạn trừ khi và cho đến khi bạn điều chỉnh cài đặt trình duyệt Internet của mình như đã mô tả ở trên.

Để biết thêm thông tin về việc xây dựng tiểu sử người dùng và việc sử dụng Cookie nhắm mục tiêu/quảng cáo, vui lòng xem tại www.llamhoang.vn nếu bạn cư trú tại châu Âu hoặc www.aboutads.info/choices nếu bạn cư trú tại Hoa Kỳ.

Chúng tôi sử dụng Công nghệ Theo dõi Khác trong các thông tin liên lạc của chúng tôi như thế nào?

Lâm Hoàng có thể thu thập thông tin khi bạn mở hoặc nhấp bất kỳ liên kết nào trong các thông tin liên lạc về kiến thức, nghiên cứu hoặc sự kiện mà chúng tôi gửi cho bạn thông qua bọ web.

Bọ web là một hình ảnh đồ họa, được đặt trên trang web hoặc trong email, có thể đơn lẻ hoặc kết hợp với cookie biên dịch thông tin về cách thức bạn sử dụng hoặc tương tác với trang web hoặc email của Lâm Hoàng. Ví dụ: chúng tôi có thể thêm bọ web vào thông tin liên lạc về kiến thức, nghiên cứu hoặc sự kiện mà chúng tôi gửi cho bạn để xác định xem bạn có mở email hay nhấp vào liên kết hay không. Phân tích được thu thập nhằm giúp chúng tôi cải thiện hiệu quả của nội dung và định dạng của trang web và các thông tin liên lạc qua email.

Làm cách nào để tôi từ chối hoặc rút lại sự đồng ý của mình về cách thức sử dụng Bọ Web?

Bạn có thể tránh bọ web bằng cách định cấu hình chương trình đọc email của mình để vô hiệu hóa chức năng cho phép tải hình ảnh từ xa và bằng cách không nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong email.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về Chính sách Cookie của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi tại trang liên hệ