Cát đen xây dựng và những ứng dụng

Cát đen xây dựng và những ứng dụng

Từ khóa:

 

Cát đen san lấp thường được dùng để làm đất trồng cây tại các khu đô thị và các vùng thiếu hụt đất trồng. Chú ý khi dùng cát đen san lấp trồng cây cần bổ sung thêm thêm đất và một số loại chất khác để tăng độ phì nhiêu cho cats.

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê số điện thoại tại đây

Giá: 90.000 - 120.000