Opal Skyline Thuận An

Opal Skyline Thuận An

Từ khóa:

Địa chỉ: Lái Thiêu, Thuận An, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 78m2 - 145m2

Giá: 1 tỷ - 2 tỷ