Tình hình VLXD tại Đà Nẵng 2020

03/08/2020

Tình hình VLXD tại Đà Nẵng 2020. Năm 2019, thị trường VLXD Việt Nam nói chung và ở TP. Hồ Chí Minh nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Đầu năm vì do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường này tiếp tục chịu thiệt hại rất nặng nề. Trên thựcc tế, ngành […]

Xem thêm