BĐS Cho Thuê

Showing 31–36 of 39 results

19/10/2022 186 lượt xem

Địa chỉ: Quận 7, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ

19/10/2022 174 lượt xem

Địa chỉ: Quận 8, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ

17/09/2022 1014 lượt xem

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê số điện thoại tại đây

Giá: 90.000 - 120.000

25/06/2022 489 lượt xem

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 78m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000

12/08/2022 2360 lượt xem

Địa chỉ: Số 3 Phạm Văn Đồng, Nha Trang

Điện thoại: 0934 10 11 88

Giá: 800.000 Vnđ/ Đêm/ngày

25/06/2022 342 lượt xem

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Điện thoại: 60m2

Giá: 90.000 - 120.000