BĐS Cho Thuê

Showing 19–24 of 25 results

03/09/2022 544 lượt xem

Địa chỉ: 175 Nguyễn Hiện Thuật, Quận 3, HCM

Điện thoại: 035 296 4512

Giá: 120.000/giờ

17/09/2022 160 lượt xem

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê số điện thoại tại đây

Giá: 90.000 - 120.000

25/06/2022 303 lượt xem

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 78m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000

12/08/2022 1062 lượt xem

Địa chỉ: Số 3 Phạm Văn Đồng, Nha Trang

Điện thoại: 0934 10 11 88

Giá: 800.000 Vnđ/ Đêm/ngày

25/06/2022 169 lượt xem

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Điện thoại: 60m2

Giá: 90.000 - 120.000

12/08/2022 893 lượt xem

Địa chỉ: Số 3 Phạm Văn Đồng, Nha Trang

Điện thoại: 0934 10 11 88

Giá: 800.000 Vnđ/ Đêm/ngày