BĐS Cho Thuê

Showing 13–18 of 25 results

17/09/2022 500 lượt xem

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Vĩnh Phước, Nha Trang

Điện thoại: 0934101188

Giá: 90.000 - 120.000

12/08/2022 794 lượt xem

Địa chỉ: Số 3 Phạm Văn Đồng, Nha Trang

Điện thoại: 0818 948 506

Giá: 300.000 Vnđ Đêm/Ngày

16/09/2022 383 lượt xem

Địa chỉ: Vinpearl Nha Trang

Điện thoại: 0934101188

Giá: 745.000

12/08/2022 625 lượt xem

Địa chỉ: Số 3 Phạm Văn Đồng, Nha Trang

Điện thoại: 035 296 4512

Giá: 800.000 Vnđ/ Đêm/ngày

12/08/2022 1012 lượt xem

Địa chỉ: Trung tâm thành phố Nha Trang

Điện thoại: 0934 10 11 88

Giá: 600.000 - 1.200.000 Vnđ/ Đêm/ngày

20/09/2022 34 lượt xem

Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 097 4471717

Giá: 90.000 - 120.000