BĐS Cho Thuê

Showing 13–18 of 27 results

18/06/2022 2135 lượt xem

Địa chỉ: Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 38m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000

25/06/2022 1281 lượt xem

Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 78m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000

18/06/2022 4586 lượt xem

Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ

18/06/2022 639 lượt xem

Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 78m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000

12/08/2022 1275 lượt xem

Địa chỉ: Số 5 Phạm Văn Đồng, Nha Trang

Điện thoại: 0899990781

Giá: 800.000 Vnđ/ Đêm/ngày

12/08/2022 5520 lượt xem

Địa chỉ: Số 3 Phạm Văn Đồng, Nha Trang

Điện thoại: 0899990781

Giá: 100.000 - 200.000 Vnđ/ Đêm/ngày