Cho Thuê Phòng Học

Showing 19–21 of 21 results

17/09/2022 1014 lượt xem

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê số điện thoại tại đây

Giá: 90.000 - 120.000

25/06/2022 489 lượt xem

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 78m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000

25/06/2022 343 lượt xem

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Điện thoại: 60m2

Giá: 90.000 - 120.000