Cho Thuê Phòng Học

Showing 13–14 of 14 results

25/06/2022 301 lượt xem

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 78m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000

25/06/2022 169 lượt xem

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Điện thoại: 60m2

Giá: 90.000 - 120.000