Cho Thuê Phòng Học

Showing 13–18 of 21 results

18/06/2022 469 lượt xem

Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 78m2 - 145m2

Giá: 90.000 - 120.000

19/10/2022 1981 lượt xem

Địa chỉ: Quận 4, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ

03/09/2022 895 lượt xem

Địa chỉ: 175 Nguyễn Hiện Thuật, Quận 3, HCM

Điện thoại: 035 296 4512

Giá: 120.000/giờ

19/10/2022 295 lượt xem

Địa chỉ: Quận 6, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ

19/10/2022 351 lượt xem

Địa chỉ: Quận 7, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ

19/10/2022 304 lượt xem

Địa chỉ: Quận 8, Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cho thuê quảng cáo tại đây !

Giá: 90.000 - 180.000 Vnđ